Keo sữa NANPAO VNP-3761

Keo sữa NANPAO VNP-3761

Keo sữa NANPAO VNP-3761 sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp như: giấy dán tường, thủ công mỹ nghệ, giấy, gỗ, vải. Mút EVA, vật liệu xây dựng, trong sử lý vải sợi có thể thêm các chất biến tính để sử dụng…

 

Product Description

Keo sữa NANPAO VNP-3761 sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp như: giấy dán tường, thủ công mỹ nghệ, giấy, gỗ, vải. Mút EVA, vật liệu xây dựng, trong sử lý vải sợi có thể thêm các chất biến tính để sử dụng…

  • Thành phần có chứa PVA ( polyvinyl Alcohol) bảo vệ hạt keo, tính ổn định cao, đã được biến tính bằng các loại nhựa dẻo.
  • Có thể nâng cao thời gian sử dụng bằng cách trộn thêm dung dịch PVA.