Keo dán ống nhựa CPVC

Keo dán ống nhựa CPVC

Keo dán ống nhựa CPVC BAILEY 8125 sử dụng trong các ứng dụng dán các vật liệu công nghiệp, đặc biệt là các đường ống hóa chất ở nhiệt độ cao, chống ăn mòn, ống 2 lớp,…

Keo dán ống CPVC BAILEY 8125 được sử dụng cùng với nước xử lý P-1050 để nối ống và phụ kiện CPVC có đường kính lên tới 14 inches (356mm)

 

Product Description

Keo dán ống nhựa CPVC BAILEY 8125 sử dụng trong các ứng dụng dán các vật liệu công nghiệp, đặc biệt là các đường ống hóa chất ở nhiệt độ cao, chống ăn mòn, ống 2 lớp,…

Keo dán ống CPVC BAILEY 8125 được sử dụng cùng với nước xử lý P-1050 để nối ống và phụ kiện CPVC có đường kính lên tới 14 inches (356mm)