Silicone Wacker GP Acid

Silicone Wacker GP Acid

WACKER® GP – keo axit: - Là keo silicone axit(acid) một thành phần đa ứng dụng. Keo đóng rắn ở nhiệt độ thường khi có hơi ẩm không khí và tạo thành cao su silicone...

Xem thêm >>

Zalo
0