Silicone Shinetsu Sealant NN Trung Tính

Keo Silicone Shinetsu Sealant-NN

Keo Silicone Shinetsu Sealant-NN là loại Silicone trám trét một thành phần dễ sử dụng và khô nhanh.

Xem thêm >>

Zalo
0